In English

Elektrifiering av livsmedelsdistributionen i Göteborg

Daniel Forsström ; Axel Ihrfelt ; Johan Johansson ; Oscar Johansson ; Karin Malmgren ; Niklas Westerberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-15, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-12. Den ändrades senast 2018-09-12

CPL ID: 255875

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek