In English

A demo equipment for balancing multiple pendulums on a single cart

Nils Assarsson ; Carl-Johan Heiker ; David Heiman ; Mattias Juhlin ; Jens Rehn ; Elias Rhodén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255871

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek