In English

Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö i en intensivvårdsmiljö

Philip Göransson ; Erik Johansson ; Anton Kröss ; Sören Lamprecht ; Sebastian Rye ; Christopher Westberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-14, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255870

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek