In English

Digitalisering i vården - En studie av faktorer för användande av digital teknik i vården från vårdpersonalens perspektiv

Levin Bareis Ahlsell ; Nellie Eriksson ; Rikard Eriksson ; Hampus Sörby ; Filip Wendelin ; Alice Östberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-12, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255868

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek