In English

Flödesmätare för medicinsk ventilering - simulering och verifiering vid pulserande flöden

Johanna Gullman ; Danny Messinger ; Signe Svensson ; Erik Tilly ; Alexander Vannas ; Elin Winberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255867

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek