In English

Förändringar i affärsmodeller hos nya teknikbaserade företag

Anton Albinsson ; Sara Bergvall ; Alexander Corin ; Emelie Gertmo ; Malin Jonsson ; Sara Thygesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-10, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255866

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek