In English

High performance autonomous racing with RC cars

Patrick Engström ; Daniel Fredriksson ; Oscar Olesen ; David Olsson ; Sanna Sandberg ; Ahmed Hamdy Shams El Din
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek