In English

Klimatanpassning bland små- och medelstora företag i Västra Götalandsregionen

Christofer Levin ; Fanny Molander ; Matilda Peterson ; Hanna Pettersson ; Erik Rådman ; Fredrika Skoglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-07, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255864

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek