In English

Deep learning methods for recognizing signs/objects in road traffic

Josef Bengtson ; Filip Heikkilä ; Per Nilsson ; Lukas Nyström ; Erik Persson ; Gustav Tellwe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255863

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek