In English

Ansvar för hållbar utveckling inom svensk byggindustri

Sara Hagström ; Jonna Josefsson ; Elias Larsson ; Viktor Prahl Blackby ; Johannes Ramberg ; Julia Steffner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-18-05, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255862

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek