In English

Ett digitalt beslutsstöd för akutvården

Alfred Björk ; Linnéa Jern ; Jonathan Krän ; Nora Nyborg ; Carl Rosengren ; Linnéa Widroth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255860

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek