In English

The human in the loop robot

Gerle Mattias ; Daniel Jakobsson ; Melina Makris ; Elmer Nordqvist ; Matilda Renman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255859

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek