In English

Collaborative lifting between human and robot

Maria Blomqvist ; Fredrik Hammar ; Jakob Sjudin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255858

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek