In English

Human control of mobile robots using hand gestures

Christian Berkius ; Max Buck ; Jonatan Gustafsson ; Martin Kauppinen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255856

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek