In English

Autonom Twizy - Konstruktion, integration och formell verifiering av ett säkerhetssystem till en autonom bil

Johan Erlandsson ; Hashem Hashem ; Emil Jinstrand ; Simon Mölzer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11.

CPL ID: 255854

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek