In English

Interior Design of Cabins for Urban Cable Railway: In the city of Gothenburg

Ann-Therese Johansson ; Olle Torkelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255853

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek