In English

Fjärrstyrning av RescueRunner

Daniel Bäck ; Max Christensen ; Jonathan Hansson ; Andreas Henriksson ; Olav Ravndal Skjölingstad ; Filip Ödeen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255851

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek