In English

Isprinkle - En autonom blomvattnare

Alice Abrahamsson ; Lucas Bäckvall ; Anton Jansson ; Johan Martinsson ; Max Wedenmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255850

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek