In English

Design of a collaborative tool

Lovisa Almér ; Glen Bales ; Hugo Göthberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255849

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek