In English

Sträck ut din hand till cobots

Petra Ahnell ; Tobias Ekdahl ; Louise Gertz ; Johannes Lindgren ; Martin Marcusson ; Torgeir Nordgård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-11. Den ändrades senast 2018-09-11

CPL ID: 255848

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek