In English

Framtaging av prototyp för hybrid elektromagnetisk suspension (HEMS) för svensk järnvägsräls med linjärmotordrift

Michael Bekk ; Arvid Björemark ; Denis Hafizovic ; Andreas Hellström ; Andreas Tilo ; Marcus Vencel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Kandidatarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-09-05.

CPL ID: 255817

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek