In English

Performance Examination of Sustainable Urban Drainage Systems - A Multi-Criteria Analysis for the city of Gothenburg

Herman López
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Best Management Practices (BMP); Decision aiding tools; Multi-criteria analysis (MCA); Performance Evaluation; Stormwater Management; Sustainable Development; Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)Publikationen registrerades 2018-09-05. Den ändrades senast 2018-09-05

CPL ID: 255814

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek