In English

Battery aging and battery modelling

Abdul Sattar Syed ; Nevzat Otac
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-05.

CPL ID: 255812

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek