In English

Effect of magnetic bypass on performance of hexa-core distribution transformer

Lorand Gergely ; Jeff Ukken
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-09-05. Den ändrades senast 2018-09-05

CPL ID: 255810

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek