In English

Risk Based Economic Evaluation of Water Supply Safety Measures - A Case Study at Kvarnagården Drinking Water Treatment Plant

NILS-PETTER SKÖLD
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: cost-benefit analysis, decision support, drinking water quality, quantitative microbial risk assessment, ultrafiltration, willingness to payPublikationen registrerades 2018-09-03. Den ändrades senast 2018-09-05

CPL ID: 255799

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek