In English

Smittspridning ombord passagerar- och kryssningsfartyg

Spread of disease on passenger- and cruise vessels

Victor Malmborg ; Henric Sjöblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 28 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Kryssningsindustrin är ofta kopplad till semester, lyx, välmående och vackra miljöer. Passagerare ombord kryssningsfartyg lever alltid tätt inpå andra människor på en liten yta. Detta gör att man är extra utsatt om det skulle ske ett smittoutbrott ombord. Målet med den här studien har varit att få veta vilka typer av smittoutbrott som kryssnings- och passagerar-fartyg drabbas av, hur många fall det faktiskt är per år, hur man hanterar sådana situationer, hur handlingsplanen ser ut samt vad konsekvenserna av ett sådant utbrott skulle innebära. Genom en till största del litterär studie, samt med ett inslag av frågor till anställda inom kryssningsindustrin, visas det hur procedurer ser ut ombord kryssningsfartyg som drabbats av ett smittoutbrott. Studien lyfter också fram de ekonomiska och sociala konsekvenserna av smittoutbrott. Resultatet i denna studien visar att majoriteten av alla smittoutbrott som sker ombord är orsakat av samma typ av smitta (Norovirus) och att det finns guider och riktlinjer från internationella myndigheter/organisationer om vad som bör ingå i handlingsplaner för att motverka dessa utbrott. Då inget av de kryssningsrederier som ingått i studien har varit villiga att dela med sig av sina egna handlingsplaner, p.g.a. att de är konfidentiella, kan man bara spekulera i huruvida de är mer komplexa och/eller specifika än vad riktlinjerna säger. Passagerarnas välmående är mycket viktigt för att kunderna ska återvända till kryssningsrederiet.

Nyckelord: Kryssning, kryssningsfartyg, smittoutbrott, handlingsplan, norovirus, saneringPublikationen registrerades 2018-08-31. Den ändrades senast 2018-08-31

CPL ID: 255796

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek