In English

INTERSTITIAL SPACE: Skateboarding in an urban context

Christian Ingelhammar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-31. Den ändrades senast 2018-08-31

CPL ID: 255791

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek