In English

Elderly passengers in cars: Study of belt fit and comfort

Robin Ankartoft ; Svante Alfredsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-30. Den ändrades senast 2018-08-30

CPL ID: 255777

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek