In English

Multivariable feedback combustion control - The development of a control system using an in-cylinder pressure sensor

Amanda Larsson ; Gabriella Lygnestrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX055/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-30. Den ändrades senast 2018-09-05

CPL ID: 255776

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek