In English

Deep learning for coronary artery segmentation in CTA images

Fredrik Ring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX029/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-30. Den ändrades senast 2018-08-30

CPL ID: 255775

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek