In English

Automatic motion capture marker identification with supervised deep learning algorithms

Sten Remmelg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX089/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-30.

CPL ID: 255774

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek