In English

Modelling long term stability of offshore foundation under cyclic loading

David Nyström-Persson ; Ciling Zhou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cyclic loading, suction caisson, offshore, Onsøy clay, long-term stability, PLAXIS 2D, Soft Soil CreepPublikationen registrerades 2018-08-30. Den ändrades senast 2018-08-30

CPL ID: 255766

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek