In English

Dual-band antenna feed solution for 5G

Lukas Mared
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX080/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-28. Den ändrades senast 2018-09-14

CPL ID: 255754

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek