In English

Input verification for deep neural networks

Mattias Landgren ; Ludwig Tranheden
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX040/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-28. Den ändrades senast 2018-09-06

CPL ID: 255752

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek