In English

Maritime digitalisation: Automated document classification

Rodrigo Astorga Castillo ; Carl Blomström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX082/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-28. Den ändrades senast 2018-08-28

CPL ID: 255750

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek