In English

Automatic segmentation of knee muscles in MRI data using deep learning convolutional neural network

Kokchun Giang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX078/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-28. Den ändrades senast 2018-08-28

CPL ID: 255749

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek