In English

A deep learning based tracking framework for passenger monitoring

Filip Granqvist ; Oskar Holmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX058/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-28. Den ändrades senast 2018-08-28

CPL ID: 255747

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek