In English

Classification of ulcer images using convolutional neural networks

Charlotta Aguirre Nilsson ; Medina Velic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX043/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-28. Den ändrades senast 2018-08-28

CPL ID: 255746

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek