In English

Autonomous drone for liferaft detection

Alexander Börjesson ; Niclas Hillborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX028/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-28. Den ändrades senast 2018-08-28

CPL ID: 255743

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek