In English

Hydrogeological Modelling for Optimised Countermeasures of Leaking Landfills - Case Study of Välen Dredge Landfill

ERIKA LINDQVIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Hydrogeology, Hydrogeological Modelling, Visual MODFLOW, Välen Dredge Landfill, Landfill Leakage, CountermeasuresPublikationen registrerades 2018-08-28. Den ändrades senast 2018-08-28

CPL ID: 255742

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek