In English

Sulfur poisoning of Copper BEA zeolite in SCR. Effect of SO2/SO3 ratio

Sulfur poisoning of Copper BEA zeolite in SCR. Effect of SO2/SO3 ratio

Maria Arvanitidou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-27.

CPL ID: 255740

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek