In English

A user centered approach to circular product design: Proposing guidelines and using them to design furniture as a service

Jonatan Rosman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-27. Den ändrades senast 2018-08-27

CPL ID: 255737

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek