In English

Konceptutveckling av en företagsapp: För att främja gemenskap och samverkan bland geografiskt utspridda medarbetare

Thea Widdgård ; Rebecka Mathiasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-08-24.

CPL ID: 255730

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek