In English

Behind the scenes of public transportation: Designing an Interface for a Destination Sign Editing Software

Sofia Andersson ; Lei He
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-24. Den ändrades senast 2018-08-24

CPL ID: 255727

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek