In English

Long distance track spike design: Maximising running performance

Johanna Larsson ; Adam Rasmussen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-24. Den ändrades senast 2018-08-24

CPL ID: 255726

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek