In English

Modeling of Front Bumper system with emphasis on lightweight and low cost: A product development project at Volvo Cars

Johannes Goez ; Mergim Rexhepi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-24. Den ändrades senast 2018-08-24

CPL ID: 255725

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek