In English

STRESSING TIMBER - An exploration of the use of prestressing in timber structures through the design of a lecture pavilion

Mattias Skeppstedt ; Johanna Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: timber, prestress, gridshell, research by design, active bending, geodesics, connection detailsPublikationen registrerades 2018-08-24. Den ändrades senast 2018-08-24

CPL ID: 255722

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek