In English

Evaluating the Usability of a Generic User Interface for Discrete Event Simulation

Emanuel Lundén ; Arthur Wessman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-23. Den ändrades senast 2018-08-23

CPL ID: 255719

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek