In English

Effects of Project Management Processes on Collaborative Product and Production Development

Alexander Eriksson ; Leo Patriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-23. Den ändrades senast 2018-08-24

CPL ID: 255718

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek