In English

Turning genius into standard business practice

Lloyd Wallace
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-22. Den ändrades senast 2018-08-22

CPL ID: 255715

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek